Nødsentral til Stavanger?

Det naturlige hadde vært å etablere en felles nødsentral for Agder og Telemark.