Politisk lavmål

Kleppe og Simonsen generaliserer og fremstiller Romfolket som et problem, men hvem er det som har et problem?