Betimelig advarsel

Selv om vi per i dag ikke opplever store virkninger av krisen i landene lenger sør, kan vi ikke ta for gitt at det vil vedvare.