Radikalt politiforslag

Av dagens 354 forskjellige tjenestesteder er det bare 13 som har åpent døgnet rundt, sju dager i uka. Det er ikke holdbart.