Frihet for de få eller de mange?

Fritt skolevalg er umulig.