Ikke råd til brudd

Senterpartiet — og dermed regjeringen - har ikke råd til nok en konflikt med bøndene.