Skolen som folkehelsearena

Ikke alle har like gode forutsetninger for å leve et sunt liv.