Sviket mot barna

Dessverre er forsinkelsene i dommeravhør også en del av et større bilde, som kjennetegnes av at barns helt grunnleggende rettigheter brytes av storsamfunnet rundt dem.