• INFRASTRUKTUR: Artikkelforfattaren meiner at det no er på tide at forsking og høgare utdanning er like viktig infrastruktur som samferdsel. Bildet er frå Breimyrkrysset vest for Kristiansand. FOTO: ARKIV

Å sjå det regionale i det nasjonale

Skal vi løfte fram Agder, er det ikkje nok å kjempe for lokale tiltak. Vi må jobbe for nasjonale satsingar som er viktige for vår region.