• SENTRALISERING: Skal vi ha levende bygder i dette landet, levende lokalsamfunn utenfor kommunesentrene, da må vi ta hensyn til geografien i landet vi bor i. FOTO: Mike Tombs

Sentralisering uten sidestykke