• VERDENS TYNGDEPUNKT FOR BORETEKNOLOGI: I dag ligger NOVs hovedkontor i det H-formede bygget nede t.v. i bildet. Bygget enda lengre nede i bildet er et lager- og montasjebygg for NOV, mens bygningsmassen som strekker seg langs sjøen mot høyre tilhører Aker MH/Aker Solutions. Støodden ligger t.h. i bildet, i overkant av de to båthavnene på hver sin side av kilen som skjærer seg inn fra bunnen av Korsvikfjorden. FOTO: ARKIV

NOV til Støodden

Støodden er intet friluftsområde.