Pendling til Iveland

Ledelsen bør spørre seg hvorfor ikke flere av de som har valgt å jobbe i kommunen, også bosetter seg der.