Uakseptable trusler

Enhver trussel mot en folkevalgt, er en trussel mot demokratiet. Og må behandles deretter av samfunnet.