Farlige tunneler

Betong og steiner raste ned fra taket i Hanekleivtunnelen på E 18 sør for Sande i Vestfold i julen. Det må tilskrives ren flaks at ingen ble tatt av raset i den normalt sterkt trafikkerte tunnelen.