California - foregangsstat i vest?

USA: Amerikansk økonomi står for nærmere 30 proseent av utslippet av drivhusgasser, selv om supermakten bare har fem prosent av jordens befolkning.