Som leserne vil huske førte våre reportasjer om nynazismen og gjengvolden i Kristiansand til en heftig debatt i våre spalter, hvor politiet og representanter for kommunen imøtegikk vår fremstilling av virkeligheten.Vi på vår side anklaget politiet for passivitet og for ikke å ta volden og nynazismen i Kristiansand på alvor. Politiet og kommunen mente at de ikke kjente seg igjen i vår beskrivelse av situasjonen.Det førte i hvert fall til ett positivt tiltak. Kristiansand kommune tok kontakt med forskningsinstituttene NIBR og NUPI for å få gjennomført en undersøkelse om gjengkonflikter i Kristiansand. Forleden presenterte forskerne enkelte konklusjoner fra undersøkelsen. Vi skal ikke rippe opp i debatten fra i fjor høst, men vi konstaterer at forskerne retter kritikk mot kristiansandspolitiet for passivitet. Passiv opptreden fra politiet kan ha forsterket konfliktene mellom nynazister og antirasister i Kristiansand, fremholder forskerne.Og det fremgår av undersøkelsen at verken nynazister eller antirasister har tillit til politiet. Anmeldelser og henvendelser til politiet om bråk og slagsmål er blitt ignorert, heter det, med det resultat at ungdommene tar loven i sine egne hender.Hvis denne opplevelsen av virkeligheten og politiets handlemåte er representativ for disse miljøene, har kristiansandspolitiet et problem, uansett hvilken virkelighetsoppfatning politiet selv måtte ha.Av den grunn bør forskernes rapport både tas til etterretning og til ettertanke på politihuset i Kristiansand. For her er det et forbedringspotensial, hvor politiet må komme seg ut av en sirkel med benektelser og bagatellisering.Og vi er heller ikke overbevist om at forskernes påvisning av at gjengene oppfatter politiet som en motstander som ingen har tillit til skal tas som bekreftelse på at politiet gjør jobben sin ved ikke å ta parti for noen, slik leder for Sentrum politistasjon, Ole Hortemo, ga uttrykk for i vår avis. Skal politiet kunne opptre som en upartisk «dommer» i denne striden, forutsetter det at partene som er i konflikt har tillit til dommeren. Dersom det oppleves slik at politiet er passive tilskuere til voldsutøvelse, skaper det verken tillit eller respekt. I likhet med forskerne mener vi politiet har hatt en for høy terskel når det gjelder å slå ned på gjengvolden i Kristiansand. Forskerne har noe å fortelle politiet om hva resultatet av en slik passivitet har ført til. Vi håper politiledelsen i Kristiansand oppfatter budskapet.