Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet har begynt å snakke seriøst sammen. De tre partiene har kommet så langt i sine samtaler at de er beredt til å innta regjeringskontorene dersom samlingsregjeringen bryter sammen. Videre vil venstresiden styrke samarbeidet fram mot neste stortingsvalg. Målet er en felles flertallsregjering i 2005.Dermed går norsk politikk inn i et nytt to-blokksystem med Høyre og Fremskrittspartiet som tyngdepunktet på høyresiden, og Ap og SV som anker på venstresiden. Får dette mønsteret befeste seg frem mot neste stortingsvalg, kan det være Kristelig Folkepartis tur til å oppleve marginalisering slik Senterpartiet gjorde ved siste valg. Regjeringen Bondeviks tette bånd til Frp kan koste partiets troverdighet dyrt.Venstresiden har lenge slitt med hvordan de skal ta opp konkurransen med Høyre og Fremskrittspartiet. Nå har de funnet frem til den eneste fornuftige løsningen: Å mobilisere med sitt eget prosjekt.