Valgfusk

Norge sender valgobservatører verden over for å kontrollere at demokratiets viktigste handling skjer i overensstemmelse med kravet om frie og hemmelige valg.