Nødvendig inngripen

Arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen grep i går inn i finanskonflikten med tvungen lønnsnemnd.