I går fikk de premie for de gode resultatene skolen kan vise til. Ifølge rapportene finnes ikke mobbing ved barne— og ungdomsskolen i Bygland.

Mer enn 2000 barn og unge mobbes i grunnskolen i Agder flere ganger i måneden. Det fremgår av en undersøkelse - i regi av Utdanningsdirektoratet - som ble lagt fram tidligere i høst. I lys av dette er resultatene fra Bygland imponerende.

De siste årene har det vært flere kampanjer rettet mot mobbing i skolen. Det første manifestet mot mobbing ble underskrevet av KS, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnskolen, barneombudet og regjeringen i 2002. Siden statsminister Kjell Magne Bondevik lanserte «Manifestet mot mobbing» for fem år siden, er det blitt videreført årlig.

MANGE TILTAK har åpenbart liten effekt. Altfor mange elever får skoledagen ødelagt av mobbing. Undersøkelser viser at det er et stort problem at elever som ser mobbing skjer, sjelden sier fra. Årsaken er at de ikke vil ha sittende på seg at de sladrer. I Bygland er det annerledes. Skolen har utviklet en kultur hvor mobbeoffer, eller de som oppdager mobbing, melder fra. Uten at det oppfattes som sladring.

Rektor i Bygland mener skolen har lyktes så godt i arbeidet mot mobbing fordi lærerne er tydelige og bestemte. Dessuten er dialogen mellom skolen og foreldrene god. All erfaring tilsier at det er viktig å gripe tak i mobbing - og hvor farlig den er hvis voksne ikke bryr seg. Lærere og skoleledelse har en avgjørende rolle som autoriteter og forbilder for barn og unge.

AT HJEMMENE er aktive i kampen mot mobbing, er en forutsetning for å lykkes. Vi vet det mobbes mindre i skoleklasser hvor foreldrene kjenner hverandre og hverandres unger. Da er det lettere å utøve en viss kontroll og også ta kontakt hvis noe skjer. Ved Bygland barne- og ungdomsskule har de brukt kunnskapen de har om bekjempelse av mobbing, og omsatt den til handling. Resultatene er unike. Bygland bør være et eksempel til etterfølgelse for andre skoler.