Hestehandelen

Regjeringen la før helgen fram forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Troms. I kortform innebærer planen at Barentshavet åpnes for leting og utvinning av olje og gass, rett nok med noen begrensninger.