Vår kjære statskirke

Det handler ikke om teologi, men om organisering av et kirkesamfunn og i stor grad om følelser.