• "GRØNT BATTERI": Når det produseres for lite vindkraft kan vi produsere kraft som kan sendes tilbake til landene rundt oss, skriver artikkelforfatterne. Denne kraftutvekslingen er det som menes med et oppladbart "grønt batteri". FOTO: ARKIV

Agder og den klimavennlige energirevolusjonen

EU-landenes har i felleskap vedtatt å senke sine klimagassutslipp med 80 – 95 prosent innen 2050.