• DOKUMENTERT: Det finnes mange forskningsrapporter som dokumenterer at elektromagnetisk stråling har, eller kan ha, negative helsemessige effekter, mener Thomas J. Middelthon. FOTO: SCANPIX

Rapport og motrapport – hvem har rett?

Elektromagnetisk stråling