• EIERSKAP: Hvorvidt sørlandskommunene skal eie eller selge andeler i Agder Energi kan ikke avgjøres av motstand mot å innføre eiendomsavgift, men må bygge på grundige analyser av hva man er best tjent med. FOTO: Arkiv

Korttenkt å selge Agder Energi-andeler

Et salg av Mandals eierandel vil true samholdet og solidariteten.