Fortsatt jevn inntektsfordeling

Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU), i praksis et underbruk av Statistisk sentralbyrå, har tatt for seg inntektsfordelingen i Norge i årene 1986 og 2009.