Vanskelige krav

Vekterstreiken går nå inn i sin andre uke, og vi ser allerede store ringvirkninger av streiken.