Mens vi venter

Ref. Raymond Johansens uttalelse under Arendalsuka angående fylkessammenslåing.