"Skammens bom"

Om bommen på E18 som ble åpnet 3. mai i år.