KrF og sammenslåing

Kristelig Folkeparti i Agderfylkene har hatt felles årsmøte.