Levekårene i Lindesnes-regionen

Kommunene i Lindenes – regionen er blant de geografiske områdene på Sørlandet som har de største levekårsproblemene. Levekårssituasjonen i Lindesnes-regionen er en utfordring til de politikerne som nå skal velges inn i kommunestyrene i Lister-regionen. Lindesnes-planen fra 2009 er ikke tilstrekkelig handlingsorientert til å kunne gi det svaret på situasjonen innbyggerne i Lindesnes-regionen har krav på.