Vi som elsker byen

Kvadraturen skal pulsere. Fotgjengerne får forrang og bilene blir parkert under jorda. Havna åpnes og sjøen kommer nær. Dette foreslår Kvadraturplanen som har høringsfrist 17. juni.