Likelønn og kvinnepott

Torsdag startet lønnsoppgjøret for nesten 600 000 personer i offentlig sektor. Kravet fra UNIO, LO-stat og YS-stat er at dette er året der lønnsforskjellene i offentlig sektor skal utjevnes.