Rene forhold i renholdsbransjen

Godkjenningsordningen for renholdsbransjen er en utfordring til offentlige og private virksomheter