• VALGMULIGHETER: I følge artikkelforfatteren er trenden i Norge, tross alle valgmulighetene, at man velger norsk tv-innhold. FOTO: SCANPIX

Din egen kanalsjef?

Valgfrihet: For noen år siden var tv-oversikten i avisene og journalistenes tips for tv-kvelden vår viktigste referanse for å velge underholdning.