Look to Oslo SV

Dagens kronglete og stivbeinte nominasjonsprosesser er ikke tilpasset et moderne demokrati.