• bibelen.jpg FOTO: SCANPIX

Hva bør egentlig ut?

Vi bor i et land som er grunnlagt på kristne grunnverdier, og den kristne tradisjonen er en del av kulturarven.