Arbeiderpartiets vei

Det er et tankekors at det desidert største regjeringspartiet ber om hjelp fra dets politiske motstandere i fylket for å sette landsdelens veibehov på dagsorden.