Et kommunalt supperåd

Enten må de fjerne supperådene eller så må de gi foreldrene en innflytelse som er reell, og som skaper det engasjement alle mener er av avgjørende betydning for totaliteten på en skole.