Kroppens pris

At kropp har fått en ny betydning for samfunnsøkonomien ble åpenbart i går da avisen Dagens Næringsliv lanserte sin nye seksjon DN Aktiv.