Trusselen fra Iran

Det internasjonale atomenergibyrået IAEA mener å ha grunnlag for å hevde at Iran har forsøkt å utvikle kjernefysiske våpen.