Kirkens utfordring

Kristendommen er på vikende front i vårt land. Stadig færre bekjenner seg som kristne. Og stadig færre går i kirken.