Demensepidemien

I løpet av de siste 20 årene er antallet personer som blir diagnostisert "dement" økt i uhyggelig fart.