• Det finnes ingen rapport i verden som viser at kriminalisering fører til mindre tilgjengelighet av rusmidler, hevder artikkelforfatteren. Derimot fins det flere titalls rapporter som påviser at det bare gjør vondt verre. FOTO: SCANPIX

På tide å tenke nytt

Mange tror legalisering betyr fri flyt. Dette er feil.