• EPOKEGJØRENDE SLAG: I år 2030 er det 1000 år siden slaget på Stiklestad, der Olav den Hellige falt – hendelsen som er blitt kjernesymbolet på kristningen av Norge. Artikkelforfatteren spør hva det da vil være igjen å feire av vår tusenårige kristne tradisjon. Bildet viser Olavstøtta ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter. FOTO: Kallestad, Gorm

Hva vil feires i år 2030?

Vi må verdsette de lange linjene i år kulturelle vev.