Fattigdom totalt uegnet for barn

Tigging er de fattiges våpen! Fattigdommen kan ikke lenger stenges inne bak enkelte nasjoners grenser.