• I Kristiansand satser man på å oppnå en dobling av sykkeltrafikken innen 2020, skriver artikkelforfatterne. Det foreligger planer for en sykkelekspressvei fra Vågsbygd til Dyreparken. Bildet er fra Oddernes, hvor den eksisterende sykkelveien er blitt utbedret, og gangveien er skilt fra sykkelveien ved at den forhøyes. FOTO: ARKIV

Belønningsordning for sykkelsatsing

Venstres tidligere samferdselsminister Torild Skogsholm innførte belønningsordningen for kollektivtrafikken.