Ikkje avpolitiser Mandela!

Dei fleste hyllar no Mandela. Men det har ikkje alltid vore slik.