En kommentar til Afghanistan

Jeg er stolt av den innsatsen norske soldater har gjort for å spre demokrati og å løfte situasjonen til mange mennesker i en vanskelig situasjon.