Hvem har ansvaret?

Heller ikke legeforeningen har legitimitet som rådgiver for Sørlandet sykehus så lenge de fortsatt velger å organisere seg i to fylkesavdelinger